De kramenmarkt zal in 2020 net als het Diemer Festijn niet doorgaan.

Hieronder staat de algemene informatie over de kramenmarkt. De kramenmarkt is bedoeld voor verenigingen en/of instanties en voor particulieren.

BIJ TOEWIJZING WORDEN DE VOLGENDE REGELS TOEGEPAST:
– Er kunnen maximaal 2 kramen worden aangevraagd.
– De toewijzing van de kramen gebeurt op datum van binnenkomst.
– Over de toewijzing van de plekken kan niet gecorrespondeerd worden met de organisatie.
– Aanmelding kan uitsluitend met het daarvoor bedoelde inschrijfformulier.
– Er is geen telefonische aanmelding mogelijk.
– Voor vragen kunt u ons bellen op nummer 06 – 194 84 103 (maandag t/m vrijdag tussen 18.00 – 20.00 uur).

INFORMATIE EN VOORWAARDEN
Algemeen
– De afmeting van een kraam is ± 4 x 1 meter.
– Stroomvoorziening is niet mogelijk.
– Vanaf 08.00 uur kunt u de kraam inrichten.
– Auto’s moeten om 09.00 uur van de markt zijn verwijderd (let op: er zal handhavend worden opgetreden!).
– Vanaf 16.00 uur kunt u met de auto weer de markt op.
– Om 17.00 uur moet de kraam zijn ontruimd.

Long lasting learning is an absolute necessity in our data age, particularly in the overall downturn that started in 2008. So as to pick up the most from their education, grown-up students in any subject, major, program, or school must ace the nuts and bolts of academic perusing and academic writing. Towards this end, writing mentors and writing focuses offer individualized thoughtfulness regarding students who need to look at more info about bearing than their teachers have the opportunity to partake in class or during available time. The preparation of these guides, association of their administrations, and the executives of the nature of the mentoring program stand apart as key contemplations in setting up and keeping up a quality writing bolster program. In the case of writing focuses remain inside their blocks and mortar, move on the web, or mix their administration conveyance, the nature of their administrations will stay a fundamental piece of the achievement of their students and their host school.

Kraam
– De huur bedraagt € 30,00.
– Het inschrijfformulier moet vóór 1 augustus per mail (info@diemer-festijn.nl) of per post (D.J. den Hartoglaan 1, 1111 ZB Diemen) zijn ontvangen.
– Bij toewijzing ontvangt u een rekening van de kraam (kramen) en een kraamnummer.
– De rekening dient voor 1 september  te zijn voldaan, na deze datum is er geen restitutie mogelijk.

Niet toegestaan
– Het gebruik van compressoren en vermogensaggregaten (stroomgeneratoren) mag geen overlast veroorzaken.
– Wat betreft geluidsoverlast, zal het betreffende apparaat dienen te voldoen aan het in 2001 in de Staatscourant nr. 166 gepubliceerde toelaatbare geluidsniveau. Elektrische apparaten moeten van een KEMA-keur zijn voorzien.
– Niet vergunde activiteiten (zoals collectes, loterijen of flyeren) zijn niet toegestaan.
– Geluidsversterking mag andere marktdeelnemers niet hinderen in het uitoefenen van hun activiteiten.
– Kabels, draden, leidingen e.d. moeten zodanig bevestigd zijn dat zij geen aanleiding kunnen geven tot struikelen en vallen. Losse kabels en snoeren zijn niet toegestaan.
– Brandbare vloeistoffen en samengeperste tot vloeistof verdichte gassen (drukhouders) mogen niet bij de kraam aanwezig zijn.
– Het is niet toegestaan om etenswaar te bereiden en/of te verkopen op de kraam.