Ook dit jaar zal er op de zaterdag 9 september 2023 een kramenmarkt gehouden worden . De kramenmarkt is bedoeld voor verenigingen en/of instanties en voor particulieren. 

          Bij toewijzing worden de volgende regels toegepast:

 • Er kunnen maximaal 2 kramen worden aangevraagd.
 • De toewijzing van de kramen gebeurt op datum van binnenkomst.
 • Over de toewijzing van de plekken kan niet gecorrespondeerd worden met de organisatie.
 • Aanmelding kan uitsluitend met het daarvoor bedoelde inschrijfformulier. Er is geen telefonische aanmelding mogelijk.
  Voor vragen kunt u ons wel bellen op nummer 06 – 194 84 103 alleen maandag t/m vrijdag tussen 18.00 – 20.00 uur.

  Informatie en voorwaarden:

             Algemeen

 • De afmeting van een kraam is ± 4 x 1 meter.
 • Stroomvoorziening is niet mogelijk.
 • Vanaf 08.00 uur kunt u de kraam inrichten.
 • Auto’s moeten om 09.00 uur van de markt zijn verwijderd (let op: er zal handhavend worden opgetreden!).
 • Vanaf 16.00 uur kunt u met de auto weer de markt op.
 • Om 17.00 uur moet de kraam zijn ontruimd.

  Kraam
 • De huur bedraagt € 32,50.
 • Het inschrijfformulier moet vóór 1 augustus 2023 per mail (info@diemer-festijn.nl) of per post (D.J. den Hartoglaan 1, 1111 ZB Diemen) zijn ontvangen.
 • Bij toewijzing ontvangt u een rekening van de kraam (kramen) en een kraamnummer.
 • De rekening dient voor 1 september 2023 te zijn voldaan, na deze datum is er geen restitutie mogelijk.

  Niet toegestaan
 • Het gebruik van compressoren, vermogensaggregaten (stroomgeneratoren) mag geen overlast veroorzaken. Wat betreft geluidsoverlast, zal het betreffende apparaat dienen te voldoen aan het in 2001 in de Staatscourant
  nr. 166 gepubliceerde toelaatbare geluidsniveau. Elektrische apparaten moeten van een KEMA-keur zijn voorzien.
 • Niet vergunde activiteiten (zoals collectes, loterijen of flyeren) zijn niet toegestaan.
 • Geluidsversterking mag andere marktdeelnemers niet hinderen in het uitoefenen van hun activiteiten.
 • Kabels, draden, leidingen e.d. moeten zodanig bevestigd zijn dat zij geen aanleiding kunnen geven tot struikelen en vallen. Losse kabels en snoeren zijn niet toegestaan.
 • Brandbare vloeistoffen en samengeperste en tot vloeistof verdichte gassen (in drukhouders) mogen niet bij de kraam aanwezig zijn.
 • Het is niet toegestaan om etenswaar te bereiden en/of te verkopen op de kraam.