Om het Diemer Festijn leuk, goed én gezellig te kunnen laten verlopen zijn er enkele huisregels voor het evenemententerrein opgesteld. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het hierna genoemde evenementengebied van 5 september 2023 tot en met 9 september 2023 op grond van de artikelen 2:6, 2:9, 2:43A, 2:48, 2:52, 2:57 van de Algemene Plaatselijke Verordening Diemen 2015 aangewezen:

 • de Ouddiemerlaan, vanaf het Wilhelminaplantsoen tot aan de parkeergarage;
 • een gedeelte van de D.J. den Hartoglaan vanaf politiebureau tot aan de Ouddiemerlaan;
 • het voorplein van het gemeentehuis;
 • het achterplein van het gemeentehuis, tussen politiebureau en het gemeentehuis;
 • de parkeerplaats achter het gemeentehuis, aan de Prins Mauritslaan;

In dit gebied gelden in het belang van een ordelijk en veilig verloop van het Diemer Festijn en de daarmee samenhangende activiteiten de volgende regels;.

Wat niet is toegestaan op het evenemententerrein

 • Openbare orde verstoren.
 • Alcoholhoudende dranken nuttigen als dit gepaard gaat met gedrag dat openbare orde verstoort of anderszins overlast veroorzaakt.
 • Geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen te verspreiden.
 • Als straatartiest optreden.
 • Lachgas of andere (soft)drugs te handelen of te gebruiken.

Wat u niet mag meenemen op het evenemententerrein

 • Flesjes, blikjes, stenen en andere mogelijke voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt of de orde kunnen verstoren.
 • Er mogen geen consumpties in plastic glazen bekers e.d. het terrein op worden genomen en het is niet toegestaan om consumpties vanaf het terrein mee te nemen.
 • Fietsen of bromfietsen of andere voertuigen.
 • Honden.