Om het Diemer Festijn leuk, goed én gezellig te kunnen laten verlopen zijn er enkele huisregels voor het evenemententerrein opgesteld. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het hierna genoemde evenementengebied van 6 september 2022 tot en met 10 september 2022 op grond van de artikelen 2:6, 2:9, 2:43A, 2:48, 2:52, 2:57 van de Algemene Plaatselijke Verordening Diemen 2015 aangewezen:

 • de Ouddiemerlaan, vanaf het Wilhelminaplantsoen tot aan de parkeergarage;
 • een gedeelte van de D.J. den Hartoglaan vanaf politiebureau tot aan de Ouddiemerlaan;
 • het voorplein van het gemeentehuis;
 • het achterplein van het gemeentehuis, tussen politiebureau en het gemeentehuis;
 • de parkeerplaats achter het gemeentehuis, aan de Prins Mauritslaan;

In dit gebied gelden in het belang van een ordelijk en veilig verloop van het Diemer Festijn en de daarmee samenhangende activiteiten de volgende regels;.

 • Het is verboden om flesjes, blikjes, steenachtig materiaal en overige mogelijk gevaarlijke voorwerpen, waaronder (steek)wapens en andere voorwerpen die geschikt zijn om lichamelijk letsel toe te brengen) bij zich te dragen of voorhanden te hebben.
 • Het is verboden om op hinderlijke wijze alcoholhoudende drank te nuttigen of softdrugs te gebruiken of openlijk voorhanden te hebben.
 • Het is verboden harddrugs te gebruiken of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen openlijk voorhanden te hebben.
 • Het is verboden lachgas te gebruiken of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen openlijk voorhanden te hebben.
 • Het is verboden om in drugs te handelen.
 • Het is verboden om zich met een fiets, bromfiets, of andersoortig voertuig te bevinden op het evenemententerrein.
 • Het is verboden om zich met een hond te bevinden op het evenemententerrein.
 • Het is verboden om gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen onder publiek te verspreiden dan wel openlijk aan te bieden, aan te bevelen of bekend te maken.
 • Het is verboden om ten behoeve van publiek als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids op te treden.